Uzman Görüş

YÖRENİZİN GÖZ BEBEKLERİNİ COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ İLE KORUYUN

Kültürel mirasımızı koruyarak, geleneksel bilgi ve deneyimlerimizi belgeleyip aslı bozulmadan…

YAPAY ZEKÂ MI? YAPAN ZEKÂ MI?

Yapay zekâ, kullanıldığı veya çalıştığı alanda bazı eksiklikler ve hatalar…

PATENT TROLLERİNE DİKKAT

Birçok kişinin varlığından haberdar bile olmadığı ancak her yıl haksız…

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDEKİ ISLAHÇI HAKKI

MARKA İZLEME CİDDİ BİR İŞTİR

Yaratıcı ve akılda kalıcı marka bulmanın çok zor olduğu günümüz…

6769 ÇERÇEVESİNDE YENİLİK ARAŞTIRMASI ve GÖRÜNMEYEN TASARI

Muazzez KILIÇ – Türk Patent ve Marka Kurumu /…

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Yusuf ÖZER Yeminli Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi Vergi…

TÜRK MARKA HUKUKU’NDA BİR HÜKÜMSÜZLÜK SEBEBİ OLARAK KÖTÜ NİYETİN BELİRLENMESİ

Kötü niyet, sınaî mülkiyet alanında sıklıkla rastladığımız bir…

VIGELAND’IN HEYKELLERİNİN MARKA OLARAK TESCİLİ MÜMKÜN MÜDÜR?

EFTA Mahkemesi ve Norveç Sınai Mülkiyet Ofisi Temyiz Kurulu Kararları…

SATIŞIN ABC’SİNE YOLCULUK

Serhan YILMAZ – Türkiye Satış ve İş Geliştirme Derneği…