ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen “Çalışma İlişkilerinde Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Sempozyumu, Ekim ayında Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde gerçekleşti.

AYBÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, dört oturumda tamamlandı. Konuşmacılar arasında üniversite teknoloji transfer ofisi yetkililerinin yanı sıra avukatlar, öğretim görevlileri ve özel sektörden yetkililerin de yer aldığı sempozyumda; yükseköğretim, kamu ve özel sektörde çalışanların gerçekleştirdiği buluşlar veya iş ilişkilerine dair telif hakları üzerine konuşuldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri, yükseköğretimde çalışan buluşlarına ve buna bağlı olarak ortaya çıkan uygulamadaki sorunlara değinirken; Arçelik AŞ Fikri Mülkiyet Yöneticisi Güler Ayyıldız Dalma da özel sektörde çalışan buluşlarına değindi ve firmasının fikri mülkiyet hususunda izlediği stratejiyi katılımcılarla paylaştı.

Sempozyumun can alıcı noktalarından biri de TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı Murat Baybalı’nın kamu destekli projelerde geliştirilen buluşlara ilişkin yaptığı konuşması oldu. Baybalı’nın konuşmasında TÜBİTAK özelinde verilen desteklerin ve kamu desteği kapsamında talep edilen hakların açıklandığı kısımlar büyük ilgi gördü. Türk Patent ve Marka Kurumunu temsilen sempozyuma katılan Patent Uzmanı Serkan Özkan, yükseköğretim kurumlarında geliştirilen buluşları mevzuat kapsamında değerlendirdi. Sempozyumun en çok tartışılan konusu ise 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 121 (9) oldu. Sınai Mülkiyet Kanunu, Madde 121 (9)’da yer alan “…diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır.” ifadesinin uygulamalarda yol açtığı sorunların önüne geçilmesi için yönetmelikte değişikliğe gidilmesi önerildi.