“GÜNCELLENMİŞ” İKONİK TASARIMLARDA YENİLİK VE AYIRT EDİCİLİK KRİTERİNİN BELİRLENMESİ

AB VE TÜRK MARKA HUKUKU UYARINCA ÜÇ BOYUTLU (“3D”) MARKALAR

AYIRT EDİCİ OLMA KOŞULU VE TANIMLAYICI İŞARETLER

MARKA İNCELEME KILAVUZUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN SEMİNERE İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR:

HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ZORUNLU MU?

RENK MARKALARININ TESCİLİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKİCİ BİR ABAD KARARI:

MARKANIN SULANDIRILMASI KAVRAMI VE YERLEŞİK KARARLAR IŞIĞINDA İNCELENMESİ: