DÜNYA ENDÜSTRİYEL TASARIM GÜNÜ

İlk olarak 29 Haziran 2007 yılında Uluslararası Endüstriyel Tasarım Kuruluşları Konseyi (ICSID)’in kuruluşunun 50.yılında kutlanmaya başlanan Dünya Endüstriyel Tasarım Günü temel olarak tasarım mesleğinin farkındalığını artırmayı, tasarımcıların ve akademisyenlerin tüm dünya çapında ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel kaliteyi artırmadaki önemli katkılarının altını çizmeyi hedeflemektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan özel günün bu yılki teması ise “gençler” idi. Bu yıl genç ve kendini genç gibi hisseden tasarımcılarla yapılacak iş birlikleri hayli ses getirdi.