FİKRÎ MÜLKİYET HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Türk Patent Enstitüsü (TPE), Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde oluşturulan Fikrî Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programı, 2016 Eylül – 2017 Haziran döneminde öğretime başlıyor.

Son yıllarda fikrî mülkiyet alanında yapılan ciddi atılımlar Türkiye’de bu konuya verilen önemin her geçen gün arttığını gösteriyor. Özellikle teknoloji ve markaya yapılan yatırımlar fikrî mülkiyet haklarının korunması kapsamında kilit önem taşıyor. Bu doğrultuda TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN Fikrî Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı geliştirildiğini dile getirdi. TPE, WIPO ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde oluşturulan Fikrî Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programı 2016 Eylül – 2017 Haziran döneminde öğretime başlayacak.

Türkiye’de bir ilk olan söz konusu yüksek lisans programı kapsamında fikrî ve sınai mülkiyet hakları alanında, uluslararası hukuk ve uygulamalarını da içeren oldukça kapsamlı ve detaylı bilgilere yer verilecek.