KEBAPÇI KELİMESİNİN MARKA KAVGASINDA SON KARAR

Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre cins, tür, vasıf gibi tanımlar; genel bir adın, bir kişi ya da firmanın tekelinde olmasını engellemek adına marka olarak tescil edilemiyor. Fakat Hollanda’da Türkçe  “kebapçı” kelimesinin bir işletme tarafından tescillenmesi, bir başka işletmenin aynı ismi kullanmasına engel oldu. İki işletme, kelimenin kullanım hakkı için mahkemede karşı karşıya geldi. Mahkeme ise “kebapçı” markası için kararını verdi

Hollanda’nın Amsterdam şehrinde 2017 yılında açılan işletme, “kebapçı” kelimesi için marka tescil başvurusunda bulunarak bu kelimenin kullanım hakkına sahip oldu. Yakın zamanda yine Hollanda’nın Lahey şehrinde ise “Kebapçı Den Haag” isimli bir işletme açıldı. Amsterdam’da bulunan işletme isim ve logo benzerliği olduğu gerekçesiyle yeni açılan işletmenin isim ve logo değişikliğine gitmesini talep etti. Fakat “Kebapçı Den Haag” isimli işletme bu taleple ilgili bir hamlede bulunmayınca “Kebapçı Amsterdam” işi mahkemeye taşıdı ve marka ihlali yapıldığını iddia etti.

Den Haag kelimesinin Felemenkçede Lahey anlamına gelmesi de bu markadaki tek ayırt edici unsurun “kebapçı” kelimesi olduğunu gösteriyor.

Davalı taraf savunmasında bu kelimenin Türkçede genel bir tanım olduğunu ve “kebapçı” markası için bir işletmeye özel kullanım hakkı verilemeyeceğini ifade etti. Fakat Mahkeme, markanın kullanıldığı bölgede Türkçe konuşan kişi sayısının azınlıkta kaldığını, ortalama tüketicinin Türkçe bilmediğini ifade etti ve bu kelimenin genel bir gösterge olarak “kebapçı” şeklinde okunmayacağını vurguladı. Marka genel olarak cins, çeşit belirtiyor olsa da yabancı bir dilde ve ortalama tüketici nezdinde ayırt edici kabul edildi. Bu durumla beraber markada kullanılan logonun benzerliği de göz önünde bulundurularak Lahey’de bulunan işletmenin isim ve logosunun değiştirilmesi yönünde karar verildi. Lahey’de bulunan “Kebapçı Den Haag” isimli işletme, mahkeme kararını uygulamazsa ceza ödemek durumunda kalacak. “Kebapçı” ismini ve hak sahibi marka ile benzer olduğu iddia edilen logoyu kullanmaya devam ettiği her gün için ödeme yapacak.

Davacı işletme, Türkiye’de genel kabul edilecek bir ismi Hollanda’da tescilleyerek ayırt edici kıldı ve rakiplerinin bu ismi kullanmasına engel oldu. Bu kelime her ne kadar bizler için bir iş kolunu temsil etse de yurt dışında ortalama tüketici üzerinde ayırt edici kabul edilmekte.

Bu karar, marka tescilini zamanında almanın ve tescil sonrasında da marka haklarını korumanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkçede bu kadar bilinen ve yaygın olan bir kelimenin, Hollanda’da sadece bir işletmeye özel olması ise son derece ilgi çekici.

Share