Marka İnceleme Kılavuzu Değerlendirme Semineri

16 Eylül 2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından İstanbul Ticaret Odasında bir seminer gerçekleştirildi. 

Söz konusu seminerde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde yayınlanacak olan yeni marka inceleme kılavuzuna ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu kılavuzda yer alacak olan 5/1-c ve 5/1-ç maddeleri değerlendirildi ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun marka başvurularını incelerken nasıl bir yaklaşımda bulunduğu üzerinde duruldu.

Yarım gün boyunca devam eden etkinlik sonrasında konu ile ilgili soru cevap yapıldı .