Boğaziçi Üniversitesi

IP 2019 – ÜNİVERSİTELERDE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ ULUSLARARASI KONFERANSI

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Uluslararası…