ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİR İLK

Yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte buluşlarda hak sahibinin üniversiteler olması yasalaştı. Bu yasayı ilk uygulayan üniversite ise Anadolu Üniversitesi oldu.

Uzun uğraşlar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan buluşlar patent tescili ile korunmaktadır. Zorlu ve masraflı olan bu sürece yeni yasa ile birlikte farklı bir uygulama getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayınlanan kanuna istinaden Anadolu Üniversitesi politika ve esaslarını yenileyerek Sınai Mülkiyet Kanunu’na uyumlu hale getirdi.

Anadolu Üniversitesi’ne ait “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileştirilmesi Politika ve Esasları”nın yürürlüğe girmesi ile birlikte artık üniversitede ortaya çıkan buluşların hak sahibi Anadolu Üniversitesi olacak. Böylece buluş sahipleri üniversite kanalıyla pek çok destekten yaralanabilecek. Ortaya çıkan patentlerin ticarileşmesi ile Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ARİNKOM TTO ilgilenecek.

ARİNKOM TTO yetkilileri söz konusu düzenleme ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenleyerek politika ve esas değişiklerini aktaracaklarını ifade etti.

Anadolu Üniversitesi’nin ilk olarak uygulamaya koyduğu esas ve yönetmelikleri başka hangi üniversitelerin devam ettireceği ise buluş sahipleri için merak konusu oldu.