TECHIN2B : Technology turns ınto Busıness

Aykut GÜLALANLAR – Kurucu / Elektrik & Elektronik Mühendisi

TECHIN2B, Uluslararası Teknoloji Yönetim ve Validasyon platformudur. Geliştirmiş olduğu yeni metot ve araç seti ile teknoloji portföyü görünürlüğünüzü ve kontrolünüzü kolaylaştırır, takımınızla beraber portföy yönetiminizi üçüncü kişilerle iş birliği halinde yönetmenizi sağlar.

Tek noktadan ulaşılabilir bir teknoloji merkezi olarak pazar validasyonunu hızlandıran, iş birliğini artıran, portföy yönetimini kolaylaştıran ve network etkileşimine olanak tanıyan bu yapı; teknoloji sahipleri, girişimciler, profesyoneller, iş ortakları, yatırımcılar, sanayi kontakları ve servis sağlayıcılarını teknoloji ve girişim profilleri ile bir araya getirmektedir.

TECHIN2B, 2015 yılında başta ŞEHİR TTO olmak üzere yalnızca 7 destek kuruluş, 50 kullanıcı ve 15 teknoloji profili ile yola çıktı. Bugün; MIT, Harvard, Stanford, University of Texas gibi uluslararası ve ŞEHİR, İTÜ, KOÇ, Sabancı, Dokuz Eylül, Ege, Medipol, İstanbul Üniversitesi gibi ulusal 54 kurumsal üye, 3.000 aktif kullanıcı, 1.000’in üzerinde teknoloji ve girişim profili ile büyümeye devam ediyor.

Deneyimlediğimiz bir gerçek var ki, sanal ortamda kurulan bağlantıların iş birliğine dönmesi için hâlâ gerçek ortamlarda buluşmak gerekiyor. Bu bir güven bağı sağlıyor. Bu nedenle son bir buçuk yılda 37 etkinlikle 5.000 kişiye ulaştık.

TECHIN2B yolculuğu nasıl başladı?
TECHIN2B ile temel birkaç probleme odaklanarak yola çıktık. Bunlardan en önemlisi girişim ve teknolojilere merkezi olarak ulaşılabilirliği sağlayabilecek bir yapının eksikliğiydi. Birbirinden habersiz, farklı ya da benzer programlar uygulayan merkezler ve aynı teknolojileri geliştirmeye çalışan araştırmacılar, girişimler vardı.

Diğer taraftan sanayiciler ve yatırımcılar bize “Her yeri nasıl takip edebiliriz?”, “Her yere nasıl gidebiliriz?” diye soruyordu. Girişimciler ve teknoloji sahipleri kendilerini tanıtabilecek mecralar arıyorlardı ki yatırımcılara, iş ortaklarına, mentorlara, potansiyel ortaklarına ulaşabilsinler.

Bu problem üzerine farklı yapılar, şemsiye organizasyonlar altında çok kafa yoruldu. Ama bizim deneyimlediğimiz ve inandığımız bir olgu vardı. O da girişimler, ekosistem ve bunlara bağlı dinamikler bu kadar hızlı değişirken yavaş ve daha bürokrasiye dayalı yapıların, bu ihtiyaca hızlı cevap verebilmesi ve güncelliğini koruyabilmesi mümkün değildi.

Evet, tanımladığımız şey bir start up olmalıydı. İşte bu noktadan yola çıkarak değer önerisini doğrulayan yeni özelliklerini doğrulayarak ilerleyen bir girişim modelledik.

2015 yılında MVP (Minimum Viable Product) olarak vitrine çıkardığımız platformda yaklaşık 50 kullanıcı ve 15 teknoloji profili ile denemelerimize devam ediyorduk ve biz bizeydik ama aldığımız geri bildirimler oldukça olumluydu. Bu süreçte en başta belirlediğimiz bir diğer problem olan “Validasyon (Doğrulama)” sürecine yoğunlaştık. “Doğrulama” bir girişim için asla bitmeyecek bir çalışmadır. Teknik, pazar, kullanıcı, yararlanıcı, yatırımcı, iş ortağı, iş modeli doğrulama çalışmaları için sürekli birilerine ulaşmaya çalışıyor ve yaptığımız işi doğrulamaya çalışıyoruz. Burada önemli olan doğru kişiye, doğru tecrübeye en hızlı ve en kapsamlı bilgi alabilecek şekilde ulaşabilmektir. TECHIN2B sosyal ağı ile kişinin sektörel tecrübesini ve bölgesel olarak pazar bilgisini kullanıcılara sunuyor. Bunun yanında bugüne kadar sahip olduğu teknoloji ve girişimleri, katıldığı ve katılacağı etkinlikleri, mentorluk yaptığı veya farklı rollerle desteklediği girişimleri de göstererek en doğru kişilerle sanal ortamda ve bugün olduğu gibi gerçek ortamlarda eşleşmemizi sağlıyor. Ve bu çalışmaları takımınız ve mentorlarınızla beraber yönetebileceğiniz bir ortam sunuyor. Bu ulusal ve uluslararası ulaşılabilirlik bizlere girmeye çalıştığımız pazarlardan paha biçilmez ipuçları taşıyor.

TECHIN2B olarak temel amacımız sürdürülebilir bir ekosistem kurabilmek. Yani destek mekanizmalarını, insan kaynaklarını, mentorluğu, yatırımı ve altyapıyı sunabilecek platform organizasyonları desteklemek. Kritik nokta; bunların aynı sinir ağları gibi beraber çalışabilmesini sağlamaktan geçiyor. Bu tarz yapıların gerçekleştirdiği faaliyetlerin dokunuşları ekosistem için farklı açılımlar getirebiliyor. Aynı kelebek etkisi gibi bazen hiç fark ettirmeden yeni kapılar açabiliyor. Biz de ekosistemin bu parçalarını birleştirmeyi amaçlıyoruz.

TECHIN2B hangi özellikleri ile öne çıkıyor?
TEC – Teknoloji Değerlendirme Kanvası
TECHIN2B, University of Texas, IC2 Institute ile geliştirilen “Teknoloji Değerlendirme Kanvası” yaklaşımı üzerine kurulmuş ve yıllar içerisinde sürekli geliştirilmiştir. Bu dokunuş TECHIN2B’yi bir teknoloji vitrininden Teknoloji Yönetim ve Validasyon platformuna dönüştürmüştür.

Score Card – Teknoloji Değerlendirme Aracı
TECHIN2B ScoreCard modülü ile teknolojileri geliştirdiğimiz sistem ile değerlendirmenizi sağlıyoruz.

Score Card ile üyelerimiz teknoloji ve girişimlerini 6 aşamalı bir değerlendirme sisteminden geçiriyor.
• Ownership – Hak Sahipliği
• Development – Geliştirme Durumu
• IP – Fikri Mülkiyet Hakları
• Market – Pazar
• Team – Takım
• Fit Test – Uyum Testleri
Geliştirilen algoritma geçmiş verilere ve verilen cevaplara göre sana bir skor önermektedir. TechScore, bu skoru dikkate alarak kendi ek bilgilerinle kendi seçimine de izin vermektedir.

Farklı zamanlarda gerçekleştirilen skorları veya davet edilen kişilerin değerlendirmelerini karşılaştırarak grafiksel olarak analiz edilebilir. Böylece sistemin önerdiği puanı ve bireysel değerlendirmeleri dikkate alarak portföy yönetimi gerçekleştirilmesine bir altyapı sunulmaktadır.

Bold&Novel Innovation Blog
B&N’da girişimcileri, araştırmacıları, teknoloji ticarileştirme üzerine çalışanları hedefleyen yazılar yayınlayarak içerik oluşturma çalışmaları da yürütüyoruz. Bir ürün ticarileştirme sürecinin onlarca boyutu ve bilinmezi vardır. Bu alanda Türkçe yazının genişlemesini etkinliklerin sayısının artması kadar önemli buluyoruz ve Semih Erden ile bu kapsamda B&N’de konuk yazarlarla beraber içerik oluşturuyoruz.

TECHIN2B, bu özellikler yanında Portföy Yönetimi, Değerleme, Topluluk Yönetimi, Etkinlik ve ikili Görüşme Organizasyonu, Sanal – Gerçek Ortamlarda Buluşturma özellikleri ile teknoloji yönetim ve doğrulama süreçleri için uygun bir ortam sunar.

Sürekli olarak hayal kurmak ve hiç durmadan farklı yollarda çözümler sunmaya devam ediyoruz. Hayatta karşımıza çıkan ya da çıkması muhtemel tüm fırsatlar için, o an geldiğinde hazır olmak adına bugün sizleri de TECHIN2B’ye davet ediyoruz.