Bir Tanınmış Marka Hadisesi

“By Hadise” ve “Hadise” markalarının tescilini pek çok sektörde elinde bulunduran Hadise, geçtiğimiz günlerde ismi için Türk Patent ve Marka Kurumuna tanınmış marka başvurusunda bulundu fakat talebi Markalar Dairesince reddedildi. Olumsuz yanıt alan Hadise, marka vekili aracılığı ile karara itirazda bulunsa da nihai karar yine olumsuz oldu.

Hadise yeteri kadar tanınmıyor mu?
HADİSE AÇIKGÖZ adına TÜRKPATENT nezdinde kayıtlı tescilli ve işlem aşamasında olan yaklaşık 20 marka bulunmakta. Söz konusu başvurular pek çok sınıf için yapılmış.
2011/62357 sayılı markası dayanak gösterilerek yapılan HADİSE tanınmış marka başvurusu ise “Markalar Dairesince” reddedilmiş, ardından söz konusu karara itiraz edilmiş.HADİSE markasının refleks olarak herhangi bir ürünü ya da hizmeti çağrıştırmaması, sunulan belgeler arasında bu durumu kanıtlar bir kamuoyu araştırması bulunmaması ve sunulan bilgi ve belgelerin söz konusu markanın tüketici nezdinde tanınmış marka olarak bilinmesini destekleyecek nitelikte olmaması muhtemel ret sebeplerinden.

Yani özetle HADİSE’yi belki çoğumuz biliyoruz, tanıyoruz ancak tüketiciye ulaşan herhangi bir ürün ile özdeşleşmiş bir durum olmadığından söz konusu başvuru ret edilmiş olabilir.

Markalar neden tanınmış marka olmak ister?
Tanınmış, bilinen markaların ticari anlamda getirisi fazla olacağından, bu markalar her zaman daha fazla taklit edilirler. Bu nedenle, TÜRKPATENT, tanınmış markaları karıştırılma tehlikesine karşı, markayı, ayırt etme amacıyla koruma altına alarak hem markanın hem ürünlerinin taklit edilmesini engellemektedir. Yani markaların TANINMIŞ MARKA olarak da tescil edilmesinde fayda vardır.
Elbette markanın tanınmış marka kabul edilebilmesi için taşıması gereken pek çok kriter bulunmaktadır. Bu noktada en destekleyici kriterlerden biri de markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmalarıdır.

Tanınmış marka tescili olan ünlü isimler kimler?
İsim değil belki ama çok ünlü iki soyadı var. SABANCI ve KOÇ marka kayıtlarına geçmiş tanınmış markalar. Çünkü söz konusu firmalar gerçekten toplumun büyük bir kısmı tarafından bilinen ve pek çok alanda mal ve hizmet üretip tüketici ile buluşan markalardır.
Tanınmış marka olmanın faydaları pek çok kişi tarafından tartışılır olsa da bir prestij unsuru olarak marka sahipleri açısından oldukça önemlidir.

Tanınmış marka pek çok farklı şekilde tanımlanabileceği gibi en genel haliyle “Bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer subjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışımdır.”