Çarşamba Seminerleri Sezonu Açıldı

“Telif Hukuku’nda İntihal Kavramı, Akademide İntihal ve Bilimsel Etik ve İntihal Kavramından Ayrıştırılması Gereken Bazı Özel Durumlar: Esinlenme, Gizli Anımsama ve Anonim Kullanımlar” konulu seminer 22.01.2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumunda Av.  Arb. Başak AKGÜN ve Doç. Dr. Altuğ YALÇINTAŞ tarafından gerçekleştirildi.

Ulusların kültürel miraslarının ancak eser sahiplerinin haklarının korunması ile mümkündür. Bu kapsamda eserlerin biricikliğinin önemi vurgulanırken Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında intihal kavramı hakkında bilgi verildi.

İltibas ve iltibas kavramları arasındaki farkın anlatıldığı seminerde eser sahibinin ihlal olunan haklarının neticeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Bu noktada yapay zekanın da hak sahipliği hususu üzerinde duruldu ve eser olabilme standartlarının sağlanması durumunda yapay zekanın da hak sahipliğinden söz edilip edilemeyeceği tartışıldı.

Akademik açıdan iltibas ve iktibas kavramları incelenmeden önce “neden intihal var?” sorusu üzerinde duruldu ve son yıllarda intihal sıklığının neden u kadar yüksek olduğu sorunu hakkında konuşuldu.

İntihalden kaçınmanın en basit yolunun bir makale ya da eser yaratırken alıntıların uygun esaslarla yapılması gerektiğinin belirtildiği seminerde bilimsel suistimalin ne olduğuna ve konuya ilişkin örneklerin verilmesine de yer verildi.

2020 yılının ilk semineri, soru cevap ile son buldu.