DÜNYA FİKRÎ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ, YENİ ÜYE ÜLKELERİ İLE BÜYÜYOR

125 yıl önce kurulan Madrid Sistemi, üye ülkeler listesine her geçen gün yenisini ekliyor. Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) aracılığıyla birden fazla ülkede kolayca başvuru yapabilme imkanı sağlayan bu sistem, Türkiye’nin de taraf olduğu Madrid Protokolü’ne üye ülkelere kolaylık sağlıyor. Madrid Anlaşması’na üye olan son ülke Cezayir de 31 Ekim 2015 tarihinde Protokol’e üye oldu, böylece ülke sayısı 95’e çıktı. Bununla birlikte Madrid Sistemi’nin üyesi olan ülkeler Anlaşma-Protokol ayrımı olmaksızın tek bir sistem üzerinden Madrid Protokolü çerçevesinde başvuru gerçekleştirebilecekler. Bu durumda tüm kullanıcılar protokolün şu özelliklerinden faydalanabilecek:

  • Uluslararası başvuru dosyalamak için tek bir başvuru kanalını kullanarak başvuru işlemi yapılabilecek,
  • Ticari kuruluş, tabiiyet ya da vatandaşlık temeline dayanarak menşe ofisi serbestçe seçebilecek,
  • Uluslararası tescil için 10’ar yıllık süreyle yenileme işlemi gerçekleşecek.

Bununla birlikte Cezayir’i takiben Gambiya ve Laos’un da Madrid Protokolü’nü kabul etmesiyle üye sayısı 97’ye ulaştı. Yeni üyelerden Gambiya’ya 18 Aralık 2015, Laos’a ise 7 Mart 2016 tarihinden itibaren WIPO aracılığı ile marka müracaatı yapılabilecek.