OHIM İSİM VE SİSTEM DEĞİŞTİRİYOR!

15 Aralık 2015 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Marka Kanun Paketi’ni kabul etmesiyle işleyişi kolaylaştırmaya ve hızlandırmaya yönelik bir dizi yenilik ve modernleşme adımı atılmış oldu. Yapılacak reformlardan en ilgi çekicilerinden biri, İç Pazar Uyumlulaştırma Ofisi’nin (Office for Harmonization in the Internal Market / OHIM) isminin değiştirilecek olması. Yeni isim AB Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EU Intellectual Property Office / EUIPO) olurken, Topluluk Markası (Community Trade Mark / CTM) ifadesi ise topluluğa yapılan vurgu kaldırılarak AB Markası (EU Trade Mark / EUTM) şeklinde adlandırılacak. Aynı zamanda şimdiye kadar ilk üç sınıf için aynı ücret alınırken bundan sonra her sınıf için ayrı harç alınması politikası izlenecek. İlgili değişikliklerin birkaç aylık süre içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.