İLAÇ GİBİ PATENTLER

İlaç patentlerinin korunması, Türkiye’de ilk olarak Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Ocak 1999 yılında başladı. Söz konusu ilaç patentleri üzerine hâlâ çeşitli çalışmalar yapılmakta ve konferanslar verilmektedir.

Var olan kaynakların dışında yeni kaynakların yaratılması, Ar-Ge faaliyetlerinin hız kazanması, daha az yan etkiye sahip ilaçların geliştirilmesi ve ilaç patentine dikkat çekilmesi konusunda geçtiğimiz aylarda bir konferans verildi.

Patent ve Marka Vekilleri Derneği öncülüğünde “İlaçlar ve Biyoteknolojik Buluşların Patentle Korunması” konulu uluslararası konferansta ilaç ve patent konularındaki teknolojik gelişmeler ele alındı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, ilaç sektöründe Ar-Ge çalışmalarının hızla yaygınlaştığına değindi. Bu konferans kapsamında ilaç patentlerine ilişkin bilgiler ele alınarak, Türkiye’deki ilaç patenti başvurularında 2002 yılından bu yana %19’luk bir artış olduğu aktarıldı. İki gün süren konferansta ilaçlar ve biyoteknolojik buluşların ülkelerdeki sınai mülkiyet işlemleri ile ilgili uygulamalar ele alındı.