MARKA VE PATENT UZMANLARI DERNEĞİ KURULDU

Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER) , Türk Patent Enstitüsü’nde (TPE) çalışan marka ve patent uzmanlarının mesleki örgütü olarak Ocak 2015’te kuruldu. Sınai mülkiyet alanında kurulan dernek, TPE uzman ve uzman yardımcılarını bir çatı altında toplayarak üyelerin mesleki bilgilerinin artırılmasına ve bu bilginin dışarıya yayılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Dernek, üyelerinin meslekleriyle ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası projeler yürütmek ve mesleki sorunların çözümüne ilişkin önerilerde ve yayınlarda bulunmak derneğin amaçları arasında yer almaktadır.

MAPADER, hâlihazırda TPE’de çalışan marka ve patent uzmanlarının yanı sıra, kurumdan ayrılmış uzmanları da üye olarak kabul etmektedir.

Fikrî ve sınai mülkiyet hakları kapsamında faaliyet gösteren yerli ve yabancı meslek örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, akademik merkezleri, ticaret odalarını, baroları ve kamu kurumlarını paydaş platform olarak kabul eden MAPADER, bu kuruluşlarla ortak faaliyetler ve projeler yürütmeyi hedeflemektedir.

Marka ve patent uzmanlarından oluşan dernek, fikrî ve sınai mülkiyet haklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile bu konuda toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlamayı kendisine amaç edinmiştir.

MAPADER hakkında detaylı bilgi www.mapader.org