“İNOVASYON-HAYATIN İYİLEŞTİRİLMESİ” MOTTOLU DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET GÜNÜ

Artık hepimizin aşina olduğu üzere 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanıyor. Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin bilincin artırılması amacıyla belirlenen bu gün için her yıl WIPO tarafından bir motto belirleniyor. Bu yılın mottosu ise “İnovasyon – Hayatın İyileştirilmesi”

İnovasyona vurgu yapılan bu mottoyla, yeniliklerin hayatımızı nasıl daha iyi bir seviyeye taşıdığına ve daha güvenilir, sağlıklı ve konforlu hale getirdiğine, bununla birlikte problemleri de nasıl gelişime dönüştürdüğüne dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Dolayısıyla Fikri Mülkiyet Hakları’nın, yenilikleri desteklediği, yeni fikirler üretilmesi için buluşçuları cesaretlendirdiği, ödüllendirdiği aynı zamanda bu buluşların gelecekteki buluşçulara ilham kaynağı olması için açık ve ulaşılabilir hale getirilmesini hedeflediği verilmek istenen mesajın kilit noktalarını oluşturuyor.

Her geçen gün, yaşadığımız dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek sıra dışı ve etkileyici birçok buluşa ve yeniliğe imza atılıyor. Bu buluşlar mucizevi sonuçları da beraberinde getiriyor. Peru’da havadan su toplayarak temiz içme suyu sorununa çare olan reklam panoları, ABD’de zarar görmüş insan dokularını yeniden üretebilen 3D printer, Kenya’da başlatılan mobil para transferi ve mikrofinans hizmeti, Çin’de cep telefonlarını dakikalar içerisinde şarj etmeye yarayan grafenli şarj aleti ve daha birçokları bu sıra dışı yeniliklere örnek olarak verilebilir. Yenilikler ve buluşlar, sorunları gelişim ve değişime dönüştürme kapasitesine sahip insan gücünün sınırları olmayan bir sonucu. Bu sayede mümkün olanın sınırları zorlanıyor, eşi benzeri olmayan yeni imkan ve ihtimalleri de beraberinde getiriyor. 2017 yılının Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nde bu yenilikçi güç ve kapasitenin varlığı kutlanıyor. Bu güç ve kapasiteyle gelen buluşların, iklim değişikliği, hastalıklar, yoksulluk ve hızla artan nüfusun kıt kaynaklarla beslenmesi gibi küresel sorunlara nasıl çözümler getirdiğine dikkat çekiliyor.

Buluşların ve yeniliklerin hayatımızı nasıl daha yaşanır hale getirip kolaylaştırdığını görmek için çok uzaklara gitmemiz gerekmiyor aslında. Elimizden düşmeyen cep telefonları ve bu satırların yazıldığı bilgisayar da bu yenilikçi rüzgarın bir sonucu değil mi? O halde, kutlu olsun Dünya Fikri Mülkiyet Günümüz!