DÜNYA TASARIM GÜNÜ: KALIPLARIN DIŞINA ÇIKMAK

Her yıl 29 Haziran’da kutlanan Dünya Endüstriyel Tasarım Günü’nün bu yılki konsepti “KALIPLARIN DIŞINA ÇIKMAK (Thinking outside the box)” oldu. Konseptin ana fikri BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ndan feyz alınarak ortaya çıkarıldı.

Endüstriyel tasarımların, sürdürülebilir tasarımlar üretmesiyle dünyaya katkı sağladığı yadsınamaz bir gerçek. Peki, nedir bu “sürdürülebilir tasarım” konsepti? Yeni teknolojilerin, geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir materyallerin kullanımıyla çevreye duyarlı ürünlerin üretilmesi ve daha bütüncül bir yaklaşım belirlenerek “kalıpların dışında düşünülmesi” bu tasarım anlayışının temel noktalarıdır. Bu konsept ayrıca, ürünlerin ve kullanım sürelerinin tüketicilerin davranışlarını ve seçimlerini nasıl belirlediğini ve bu tercihlerin dünya üzerinde nasıl sonuçlar yarattığını belirlemeyi de amaçlıyor.

Gelecek 20 yıl içinde orta sınıfa mensup kişi sayısının artacağına ilişkin beklenti göz önünde bulundurulursa, halihazırda azalmakta olan doğal kaynaklara olan talebin de artacağını tahmin etmek zor değil. Bu durumda küresel tüketim ve üretim kalıplarının değiştirilmemesi halinde, geri dönüşü olmayan bir çevresel zararla karşı karşıya kalınacağı da bilinen bir gerçek. Bu gidişatın önüne geçilebilmesinde en önemli rol ise bilinçli tüketicilerin yanı sıra “kalıpların dışına çıkabilen” tasarımcılara düşüyor.