KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLAR VE MARKA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çarşamba SeminerleriKarşılaştırmalı reklamlar ve marka hukuku açısından değerlendirilmesi konulu seminer 30.10.2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumunda Av. Ilgın MÜFTÜOĞLU tarafından gerçekleştirildi.
Mevzuatı sürekli değişim gösteren ve son düzenlemesi 2019 Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmiş olan karşılaştırmalı reklam mevzuatı yaklaşık 15 yıldır üzerinde uğraşılan bir alan. SMK kapsamında ise 7/3(f) kapsamında da değerlendirilen karşılaştırmalı reklamlara ilişkin olarak “işaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması” ifadesi yer almaktadır.
Karşılaştırmalı reklamlar 3 kısımdan oluşmaktadır:

  • Reklamı yapanın kendi mal/hizmetini tanıtıldığı,
  • Rakibin mal/hizmetini tanıtıldığı veya rakibe atıf yapıldığı,
  • Rakiplere ilişkin sunulan verilerin karşılaştırmasının yapıldığı.

Karşılaştırmalı reklam yapılırken eğer rakibin mal /hizmeti ile ilgili bilgi verilecekse bu bilgileri içeren reklamların fiyat, nitelik ve diğer özellikler üzerinden yapılması gerekmektedir. Ancak bu noktada karşılaştırmalı reklam ile aldatıcı reklam birbirine karıştırılmamalıdır.

  • Karşılaştırmalı reklam dürüstlük kurallarına ve hukuka uygun şekilde kurgulanmakta iken aldatıcı reklam yanıltıcı bilgi içerir.
  • Karşılaştırmalı reklam rekabeti piyasa ve tüketici lehine artırıcı nitelikte iken aldatıcı reklam haksız rekabete neden olacak nitelikte olur ki bu durum da TTK Madde 55/1-a kapsamında değerlendirilmektedir.

Karşılaştırmalı reklamlar objektif, adil ve doğru olmalıdır. Reklam eğer iyi niyet kurallarına aykırı, kötüleyici veya rakibin tanınmışlığından haksız yararlanma amacı güderse bu noktada haksız rekabet gerçekleşecektir.
Karşılaştırmalı reklamlar aldatıcı olmamalı, taklit ürün içermemeli, gereksiz kötüleme yapmamalı, rakip işletmenin itibarından ve tanınmışlığından yararlanmamalı ve karşılaştırılabilir olmalıdır.
Karşılaştırmalı reklamlar esasında zekâ ürünü reklamlar olup izleyende tebessüm bırakmaktadır. Örneğin Mc Donald’s firmasının kahve reklamında kahvenin önce fiyatı belirtiliyor, sonrasında ise ‘isterseniz üzerine adınızı yazıp daha yüksek bir fiyat talep edebiliriz’ deniliyor. Bu ve bunun gibi haksız rekabete yol açmayacak ve insanların ilgisini çekmeyi başaracak karşılaştırmalı reklamların ülkemizde de en kısa zamanda yeni düzenlemeler ışığında yayınlanmaya başlamasını heyecanla beklemekteyiz.