KHK 20 YAŞINDA

Yenilik, inovasyon, ürün isimleri, birbirinden farklı tasarımların korunması için işte tam da bundan 20 yıl önce bir adım atıldı. Sınai mülkiyet hakları kapsamında marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlerin korunması hakkında yayımlanan “kanun hükmünde kararnamelerin” 20. yılını kutluyoruz. İlk olarak 27 Haziran 1995 yılında 192 sayfalık bir mevzuat hazırlanarak, öncelikle marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler konuları ele alınmış ve sınai mülkiyet haklarının korunmasında yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Her gün iç içe olduğumuz markaların, buluşların, endüstriyel tasarımların ve coğrafi işaretlerin tescil hakkını almamızda bize yol gösterici olan kanun hükmünde kararnamelerin doğum günü kutlu olsun!

Günümüzde; ülke kalkınması, fikirlerin ürüne dönüştürülmesi, buluşların ve yatırımların desteklenmesi, mevcut ve olası sorunlara çözüm bulacak bir Fikri ve Sınai Hak ve Hukuk sisteminin oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle, sınai mülkiyette uluslararası anlaşmalara uyum sağlanabilmesi, sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasının sağlanabilmesi ve hukuk süreçlerinin adil bir şekilde yürütülebilmesi için 2013 yılında bir kanun tasarısı TBMM’de ilgili komisyona sunulmuş ve söz konusu tasarı kabul edilmişti. Yeniden yapılanmaya olanak sağlayan kanun tasarısının yasalaşması önümüzdeki günlerde bekleniyor.