VEKiLLiK SINAV ve SiCiL YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

2 yılda bir yapılan patent ve marka vekilliği sınavına ilişkin sicil yönetmeliği değişti

25/7/2007 tarihli ve 26593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği” yürürlükten kaldırıldı. Patent vekilliği ve marka vekilliği sınav sicil işlemlerine ilişkin yeni yönetmelik, 27/06/2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

Eski uygulamada tek oturumda yapılan patent ve marka vekillik sınavı, yapılan değişiklik ile artık iki oturumda yapılacak. Sınav; “genel yeterlilik” ve “mesleki yeterlilik” olarak iki aşamadan oluşacak. Genel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacaklar. Genel yeterlilik sınav konuları; sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Türkçe ve sayısal ilişkiler, güncel konular ve Türkiye ekonomisi konularını kapsayacak.

Marka vekilliği sınavı için; marka, coğrafi işaret ve tasarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaları, patent vekilliği sınavı için; patent, faydalı model, entegre devre topoğrafyaları ve tasarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar yer alacak. Yazılı yapılacak olan her iki sınav da yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş puan alan adaylar sınavda başarılı kabul edilecek.