BEKLENEN KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Koronavirüs (COVID-19) salgınının olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla Ülkemizde alınan tedbirler kapsamında düzenlenen sürelerin durmasına ilişkin Kanun, 26/03/2020 tarihli Resmi Gazete’nin 1. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtilen süreleri de kapsamaktadır. Buna göre Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan;

  • Sicil işlemlerine ilişkin süreler,
  • Ücretlere ilişkin tüm süreler,
  • İtiraz süreleri,
  • YİDK karar iptali için dava açma süresi,
  • Kaçırılması durumunda hak kaybına neden olabilecek diğer tüm süreler

13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.  Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir.

Av. Filiz CANKAT