SINIRSIZ İNOVASYON, SINIRSIZ POTANSİYEL

Hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için işletmelerin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir; yani işletmeler için “inovasyon” kaçınılmazdır. Bu doğrultuda Türkiye İhracatçılar Meclisi, inovasyonun önemini anlatmak ve bu çalışmaları desteklemek için İnovasyon Haftası’nı başlattı. Bu yıl 4.’sü düzenlenen İnovasyon Haftası 3-4-5 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte Türkiye’de fark yaratan profesyoneller, sanayiciler, akademisyenler ve üniversite öğrencileri bir araya geldi. Ar-Ge merkezleri, Teknoparklar, Bilim ve Teknoloji Merkezlerinin katılımı ile “sınırsız inovasyon, sınırsız potansiyel” ana teması oluşturuldu.

Etkinlikte Ahmet Çalık, Ali Koç, Ayşe Şule Bilgiç, Burak Ertaş, Canan Dağdeviren, Carlo van de Weijer, Cenk Alper, Dale Doughert, Hüsnü M. Özyeğin, İlker Baydar, Mehmet Buldurgan, Nevzat Aydın, Vahap Munyar ve pek çok isim konuşmacı olarak yer aldı.

İnovatif kuşak, e-ticaret, beyinle geleceğin akıllı hareketliliği ve daha pek çok konu ele alındı. Etkinlik kapsamında Türkiye ve Hollanda arasında İnovasyon Platformu imza töreni gerçekleşti.