ayırt edici markalar

MARKA İNCELEME KILAVUZUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN SEMİNERE İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR:

16 Eylül 2019 tarihinde ITO’da Türkpatent tarafından 6769 sayılı SMK çerçevesinde yayınlanacak yeni Marka İnceleme Kılavuzunun değerlendirilmesi amacıyla bir…