İncelemeler

“GÜNCELLENMİŞ” İKONİK TASARIMLARDA YENİLİK VE AYIRT EDİCİLİK KRİTERİNİN BELİRLENMESİ

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Porsche şirketinin…

AB VE TÜRK MARKA HUKUKU UYARINCA ÜÇ BOYUTLU (“3D”) MARKALAR

Üç boyutlu (“3D”) şekiller, geleneksel markalar olarak algılanmamalarına rağmen bir marka olarak tescil edilebilen şekillerdir. Geleneksel olmayan markalar sınıfı…

AYIRT EDİCİ OLMA KOŞULU VE TANIMLAYICI İŞARETLER

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, marka olabilecek işaretlerin ayırt edici (distinctive)…

MARKA İNCELEME KILAVUZUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN SEMİNERE İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR:

16 Eylül 2019 tarihinde ITO’da Türkpatent tarafından 6769 sayılı SMK çerçevesinde yayınlanacak yeni Marka İnceleme Kılavuzunun değerlendirilmesi amacıyla bir…

HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ZORUNLU MU?

Marka hükümsüzlüğüne ilişkin dava dosyalarının çoğunluğu bir bilirkişi incelemesinden geçmektedir. İncelemekte olduğumuz…

RENK MARKALARININ TESCİLİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKİCİ BİR ABAD KARARI:

29 Temmuz 2019 tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararı uyarınca Red…

MARKANIN SULANDIRILMASI KAVRAMI VE YERLEŞİK KARARLAR IŞIĞINDA İNCELENMESİ:

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/4. Maddesi uyarınca “Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer…