patent başvurusu

PATENT NUMARASI YOKSA DİKKAT!

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 no.lu…