PATENT NUMARASI YOKSA DİKKAT!

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 no.lu Sınai Mülkiyet Kanunu birçok ugulamanın daha açık ve net bir hale gelmesini sağladı. Bu anlamda kanun maddeleri arasında göze çarpan maddelerden biri 106. madde oldu. Patentin öneminin giderek arttığı dşünüldüğünde, söz konusu maddenin 3, 4 ve 5. fıkraları patent sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar listesinin üst sıralarına taşınacak gibi görünüyor.

Söz konusu maddenin ilgili fıkraları şu şekilde: “(3) patent başvurusunun veya patentin sağladığı haklar, usulüne uygun bir şekilde sicile kaydedilmedikçe, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. (4) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı hakları ileri süren kişi, patent başvurusu veya patentin sağladığı hakları ileri sürdüğü kişilere bildirmek zorundadır. (5) Bir ürün ile bunun etiketleri ve ambalajları ile her türlü ilan, reklam veya basılı evrakı üzerinde, patent başvurusu veya patentin numarasını da belirtmek zorundadır.”

Grup Ofis Marka Patent’ten Patent Vekili Duygu Çakı konuyu, “106. maddenin belirtilen fıkraları ışığında, patentli bir ürün için üçüncü kişilere karşı hak iddia edilmek isteniyor ise mutlaka söz konusu ürün üzerinde patentli olduğu ve ilgili patent için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiştir olan patent numarasının ürünün veya ambalajının üzerinde belirtilmesi yönündeki gereklilik önem kazanmaktadır. Aksi takdirde, ürünün patentli olduğu bildirmeden hak iddia eden üçüncü kişiler 106. maddeyi ileri sürerek hak iddia edilmesinin önüne rahatlıkla geçebilecek ve alınan patentin hükmünü etkisiz kılabilecek gibi görünmektedir.” şeklinde yorumlamaktadır.