üniversitelerde patent potansiyelinin harekete geçirilmesi

HAYDİ “PATENTLE TÜRKİYE”

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve rekabet güçlerine doğrudan…