HAYDİ “PATENTLE TÜRKİYE”

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve rekabet güçlerine doğrudan etki eden temel unsurların başında gelen sınai mülkiyet hakları ve patent alanında, Türkiye’de son dönemde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve bu kapsamda 29 Eylül 2017 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelikle birlikte üniversitelerdeki patent potansiyelinin harekete geçirilmesi açısından önemli adımlar atılmıştır

Türk Patent ve Marka Kurumu, üniversitelerin sınai mülkiyet sistemi içerisinde daha aktif bir şekilde yer alması için çeşitli proje ve faaliyetler yürütmekte olup üniversitelerde patent farkındalığının artırılması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesi amacıyla “Patentle Türkiye – I. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması” düzenlemiştir.

Üniversitelerin ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği 1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması’na 101 üniversiteden 577 başvuru gerçekleştirilmiştir. Ocak ayının ilk haftası itibarı ile patent başvuruları jüri tarafından; başvuru unsurlarının hazırlanışı, teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması, teknik çözümün uygulanmasını
sağlayacak yeterlilikte anlatımı, koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı, tekniğin bilinen durumuna göre buluşun yenilik seviyesi, buluş basamağı, teknik etki, sanayiye uygulanabilirlik ve
ticarileşme potansiyeli çerçevesinde değerlendirilmeye başlanmıştır. 26 Nisan 2018 tarihinde, Dünya Fikri Mülkiyet gününde Türk Patent ve Marka Kurumunda gerçekleştirilecek ödül töreni ile dereceye giren başvuru sahiplerine çeşitli ödüller verilecektir.

Değerlendirme sonunda dereceye giren adaylardan; birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü; ilk 5’e giren adaylara Almanya, Güney Kore ve İsviçre’de düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarlarına katılım imkânı ve ilk 10’a giren adaylara da Fikri Mülkiyet Akademisinin düzenleyeceği eğitimlere katılım imkânının yanı sıra dizüstü bilgisayar, tablet vb. çeşitli ödüller verilecektir.

Ödül töreni ile ilgili süreç www.patentleturkiye.gov.tr web adresinden takip edilebilecektir.