Hilal AKSOY

 

Asıl alanı ekonometri olmasına rağmen 2007 yılından bu yana Grup Ofis Marka Patent çatısı altında benzer markalara karşı savaşmaktadır. Çözüm odaklı oluşu ve her duruma farklı açıdan bakabilmesiyle tanınmakta olup geniş bir tıp dimağına sahip oluşu nedeniyle lakabı, ‘’Fahri doktor’’dur.

Share