TÜRKİYE PATENTLİYOR

Son zamanların gündem konusu olan patentlerin ticarileşmesi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yoğunlaşması patent ve faydalı model başvurularındaki artışı etkilemiştir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün geçtiğimiz aylarda yayımladığı raporuna göre, Türkiye en çok patent başvurusunda bulunan 25 ülke arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Türk Patent Enstitüsü’nün yayımlamış olduğu faaliyet raporuna bakıldığında 2015 yılında 5.512 yerli, 8.446 yabancı patent başvurusunun yapıldığı görülmektedir. 2015 yılında 2014 yılına göre yerli başvuru sayısı %13 artarken toplam patent başvuru sayısı bir önceki yıla göre %12,61 artarak 13.958’e ulaşmıştır. Farklı sistemlerden yapılan patent başvurularını incelediğimizde 5.553’ü doğrudan ulusal başvuru yoluyla, 288’i Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) aracılığıyla ve 8.117’sinin Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) aracılığıyla yapıldığı bilgisi karşımıza çıkmaktadır.

Buluşların korunması için patente göre daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle koruma elde edilmesini sağlayan diğer bir koruma türü olan faydalı model başvuruları incelendiğinde 2015 yılında 3.451 yerli, 132 yabancı faydalı model başvurusu yapıldığı görülmektedir. 2015 ve 2014 yılı kıyaslandığında faydalı model başvurularının çok az artış gösterdiği görülmektedir.
Tüm bu veriler ele alındığında 2014 yılında toplam patent ve faydalı model başvuru sayısı (yerli ve yabancı) 15.950 iken 2015 yılında bu sayı 17.541 olmuştur.

TPE 2015 Yılı Faaliyet Raporu: 

Patent Başvuru Sayıları