TÜRKPATENT’TEN ÇARŞAMBA SEMİNERLERİ

Türk Patent ve Marka Kurumunun hayata geçirdiği projelerden biri olan Sınai Mülkiyet Eğitim Merkezi, ilk seminerini “Çarşamba Seminerleri” başlığı altında “Tanınmış Markalardan Haksız Yarar Sağlanması: Konunun Farklı Yönleriyle İlgili Seçilmiş Örnek Kararlar” adı altında gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan Müşavir Kadri Yavuz Özbay, TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Eğitim Merkezi hakkında kısaca bilgilendirmede bulundu ve Çarşamba Seminerleri adı altında düzenlenecek seminerler ve bu kapsamda takip edecek seminer konuları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sınai Mülkiyet Uzmanı Tolga Karadenizli tarafından verilen ve yoğun ilgi gören seminerde Puma, Coca Cola, Victoria’s Secret gibi dünyaca tanınmış markalardan dört farklı konuya ilişkin Adalet Divanı örnek kararları ele alındı, incelendi.

Yürürlükten kalkan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’de düzenlenen Tanınmış Marka (8/4) kavramı ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen Tanınmış Marka (6/5) kavramı arasındaki farkları karşılaştırmalı bir şekilde anlatan Karadenizli, tanınmış marka korumasının asıl amacının, markanın öncelikle reklam fonksiyonunun ve çabanın korunması olduğunu ifade etti.

Tanınmış marka kavramının dinamik bir kavram olduğu ve geçmiş zamanlarda tanınmış olan bir markanın günümüz koşullarında tanınmış olma durumunun sorgulanabileceğinden bahsedildi. Bu bakımdan tanınmış markaya dayanılarak yapılan itirazlarda söz konusu markanın hâlâ tanınır olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiği, tanınmışlığın ispatlanması gerektiği, aksi takdirde söz konusu markanın tanınmışlığının sorgulanabileceği ifade edildi.

Kasım ayında ikincisi düzenlenecek olan “Çarşamba Seminerleri”nin konusu çalışan buluşları olacak. Seminerler ile ilgili detaylı bilgiyi turkpatent.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.