ÜNÜNE ÜN KATAN YENİ MARKALAR

Tanınmış marka başvuruları Grup Ofis Marka Patent tarafından hazırlanan iki yeni tanınmış marka kararı, marka sahiplerini sevindirdi.

Bir marka için tanınmış olmak; genel ve öz anlamıyla bir ölçüde bilinmek demektir. Bu bağlamda markalarının halk nezdinde belirli bir bilinirlik düzeyine ulaştığını düşünen Eti Gıda “Eti Canga” ve Özel Uğur Dershanesi “Uğur Okulları” markaları için tanınmış marka başvurusunda bulundu.

Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarınca yapılan değerlendirme sonucunda; Uğur Okulları markasının “eğitim ve öğretim hizmetleri” bakımından bilinirliği dikkate alınarak tanınmış marka olduğuna, Eti Canga markasının ise “çikolata kaplamalı bar” sektöründeki bilinirliği dikkate alınarak tanınmış marka olarak kabulüne karar verildi.

Verilen kararlar ile birlikte Uğur Dershanesi, ilk tanınmış markasına kavuşurken Eti Gıda’ya ait olan tanınmış marka sayısı on beşe ulaştı.