SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI TASLAĞI

SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI TASLAĞI

Türk Patent Enstitüsü (TPE) resmi web sayfasında “Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Taslağı” üçüncü kişilerin görüş ve önerilerine açıldı.

Sınai mülkiyet hakları kapsamında marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlerin korunması hakkında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ilk olarak 27 Haziran 1995 yılında hazırlanmış ve bu aşamada öncelikle marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler konuları ayrı ayrı ele alınmış; sınai mülkiyet haklarının korunmasında uyumlulaşma süreci içinde Avrupa Birliği Müktesebatıyla uyumlu ilk ciddi yasal düzenlemeler yapılmıştı. Yaklaşık 20 yıldır yol gösterici olan bu KHK’ların kanunlaşması ve tek bir mevzuat çatısı altında toplanması ile ilgili çalışmalar devam etmekte. Buna istinaden Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Taslağı, Türk Patent Enstitüsü (TPE) resmi web sayfasında üçüncü kişilerin görüş ve önerilerine açıldı.

Kanun Tasarısı Taslağı’nda dikkat çeken noktalardan bazıları ise; Yeniden İnceleme Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ve Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı’nın kurulacağı, marka başvurularına “rıza mektubu” uygulaması getirilmesi, kısmi yenileme kavramı, 5 yıldan fazla bir süredir tescilli olan markalara dayanılarak yapılan itirazlarda talep gelmesi halinde kullanımın ispat zorunluluğu, coğrafi işaret olarak tescil edilemeyen ibarelerin geleneksel ürün adı kavramı ile korunabilmesi, yeni olmayan tasarım başvurularının re’sen reddedilebileceği, faydalı modeller için zorunlu araştırma yapılacağı ve incelemesiz patent sisteminin artık kullanılmayacağı şeklindedir. Ayrıca bu Kanun Tasarısı Taslağı’nda tanınmış markalar hakkında henüz kapsamlı bir düzenlemenin yer almaması da tartışılıyor.

Söz konusu Sınai Mülkiyet Kanunu’nun çok önemli değişiklikleri de beraberinde getireceği ve tasarının kanun haline gelmesiyle daha etkin bir sınai mülkiyet yapısının olması bekleniyor.