BULUŞLAR 3. KEZ ISIF’TE BULUŞUYOR

3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’18, 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Ülkemizin gelişimine değer katacak buluş, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturulması ve üretilen teknik bilginin ticarileştirilerek toplumun yararına sunulması amacıyla yola çıkılmış olan, ülkemizin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’18’in T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı onursal himayelerinde, Türk Patent ve Marka Kurumunun ev sahipliğinde 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Hedef kitlesini uluslararası ve ulusal; bireysel buluşçular, AR-GE merkezleri, üretici ve ticari firmalar, sanayiciler, girişimciler, özel araştırmacılar, danışmanlar, patent ofisleri, kalkınma ajansları, özel veya devlet destekli araştırma enstitüleri, bilim parkları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, laboratuvarlar, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili kurum ve kuruluşlar, melek yatırımcılar, risk sermayesi grupları, inovasyon teşvikçileri, patent vekilleri, buluş dernekleri, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ISIF’18, içeriğindeki B2B görüşmeler, çalıştaylar ve paneller ile de ekosistemin güçlü bir destekleyicisi olmaya devam edecek.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın katılımları ile gerçekleştirilecek ISIF ödülleri ise teknik yeniliklerin dünya çapındaki bilinirliğine katkı sağlayacak.

İlk senesinde 23 ülkeden 324 buluş, ikinci senesinde ise 29 ülkeden 367 buluşun katılımı ile gerçekleştirilen ISIF, her iki senede de; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onursal himayeleri, Türk Patent ve Marka Kurumunun ev sahipliği, Uluslararası Buluşçular Federasyonu Birliği (IFIA)’nin uluslararası himayeleri, Anadolu Buluşlar&Buluşçular Derneğinin (ABDER) Ana Organizasyonu, Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) uluslararası destekleri ile gerçekleştirilmiştir.