“derimod.com” SAHİBİNE GERİ DÖNDÜ

Derimod, taklit etme kastıyla hareket eden üçüncü kişiler tarafından tescil edilen “derimod.com” alan adını geri aldı.

Türkiye’de deri ile modayı bütünleştiren ilk marka olan Derimod, yıllar sonra ‘derimod.com’ alan adını kendi adına tescil ettirdi.

Derimod Konfeksiyon, “derimod.com” alan adını kötü niyetli ve haksız bir şekilde kendi adına tescil ettiren karşı tarafa, söz konusu alan adına haiz ticari markanın öncelikli ve asıl hak sahibinin Derimod Konfeksiyon olduğu gerekçesi ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi nezdinde itiraz sürecini başlattı. WIPO, Grup Ofis Marka Patent tarafından Derimod Konfeksiyon adına hazırlanan itirazı inceledi ve tartışmalı alan adının kötü niyetli olarak tescil edildiği ve kullanıldığı sonucuna vardı. Bu gerekçelere istinaden ihtilaflı alan adının Derimod Konfeksiyon’a devredilmesine karar verildi.

Alan Adları ve Uyuşmazlık Çözümleri
Alan adı tahsisi “ilk gelen ilk alır” prensibi ile ICANN (İnternet Tahsisli Sayılar  ve İsimler Kurumu) ve yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Alan adı ihlalleri günümüzde internet üzerinden oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. ICANN alan adları ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için kurallardan oluşan bir yönetmelik (Alan Adı Uyuşmazlıkları Yeknesak Kurallar-UDRP) yayınlamıştır. ICANN Tahkim Usulü’ne göre yetkili tahkim kuruluşlarından Dünya Fikri Mülkiyet Örgütüne (WIPO) yapılacak başvuru ile alan adının iptali ve/veya transferi ile ilgili tahkim prosedürü başlatılabilmektedir. Bu prosedür bir dava prosedürü gibi işlemekte olup, bu dava neticesinde WIPO tarafından seçilen hakemin/hakemlerin kararı bağlayıcı olmaktadır.

ICANN, UDPR sisteminde başarılı olabilmek için, belirli hususların bir arada ihlal edildiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.