FİKRÎ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FARKINDALIK EĞİTİMİ

Tarih: 14 Nisan 2021 / Online

Etkinlik Hakkında: Gazi Üniversitesi Tasarım
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan Fikri ve Sınai
Mülkiyet Farkındalık Eğitimi I, 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da
gerçekleşecek. Grup Ofis Marka Patent partneri, Marka Vekili Kerem Gökmen’in de
yer alacağı eğitim, dijital ortamda Zoom uygulaması üzerinden olacak.
Toplantı Kodu: 912 6485 1878
Şifre: Gazi1926

Share