MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINDA SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından iki yılda bir düzenlenen Marka Patent Vekilliği Sınavı en son 2021 yılında gerçekleşti. Fikrî ve sınai mülkiyet alanında vekillik hizmeti sunma yetkisi veren tek sınav olma niteliğindeki Marka ve Patent Vekilliği Sınavı’nın ne zaman yapılacağı kadar sınavın detayları da merak ediliyordu. Vekillik sınavı sisteminde ilgi çeken bir değişiklik yapıldı. Artık adaylar iki değil, tek aşamalı sınava girecek.

Marka, patent, tasarım ve diğer sınai mülkiyet dallarında danışmanlık verme yetkisine sahip olmak için Marka Patent Vekilliği Sınavı düzenleniyor. Sınav, TÜRKPATENT tarafından iki yılda bir yapılıyor. En son 2021’de yapılan sınav, şimdiye kadar iki aşamalı olarak gerçekleşiyordu. Eski sisteme göre adaylar ‘‘Genel Yeterlik’’ ve ‘‘Mesleki Yeterlik’’ olmak üzere iki aşamaya giriyordu. İlk aşamadan 70 puan alan, ikinci aşamaya girmeye hak kazanıyor ve bu aşamayı da başarıyla tamamlaması halinde vekil olabiliyordu. Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle iki aşamalı sınav sistemi değişti. Vekil olma yarışı artık tek sınav ile devam edecek.

Marka ve Patent Vekilliği Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Sektör uzmanlarının ve marka/patent vekili adaylarının merakla beklediği bir diğer konu ise sınav tarihi. 2023 yılında yapılması planlanan sınavın tarihi ‘’en az 60 gün önce’’ Kurumun internet sitesinde yayımlanacak. Kayıt sürecinin tamamlanması ardından gerçekleştirilecek sınav, çoktan seçmeli yani test şeklinde uygulanacak. İkinci aşamanın iptal edilmesiyle daha önce uygulanan ‘’yazılı sınav’’ aşaması da uygulamadan kalkacak.

Sınavın gerçekleşmesinin ardından en geç 10 gün içerisinde sınav soruları ilan edilecek. Sonuçlar ise soruların ilanından bir süre sonra yine Kurumun internet sitesinde açıklanacak.

Marka vekilliği sınavına kimler girebilir? Marka Patent Vekilliği Sınavı başvuru şartları nelerdir?

Vekil olmak isteyen adayların taşıması gereken şartlar söyle sıralanabilir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Fiil ehliyetine sahip olmak
 • Yüz kızartıcı suçtan mahkumiyeti bulunmamak
 • Dört yıllık lisans eğitimi almış olmak
 • Türkiye’de yerleşim yeri bulunmak

Marka patent vekilliği nedir? Marka ve patent vekillerinin görev ve yükümlülükleri nelerdir?

Vekillerin görev alanı ise hak sahipleri ile TÜRKPATENT arasındaki süreci yönetmek, kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının kapsamlı şekilde korunması için çalışmak, tescil öncesi ve tescil sonrası süreçleri yürütmek olarak tanımlanabilir. Marka ve patent vekilleri, Türk Patent ve Marka Kurumunun çalışanı ya da personeli değillerdir. Kurum adına karar alma, tescil verme gibi yetkileri olmayıp sadece Kurum ile yürütülecek süreçlerde temsil yetkisine sahiplerdir.

Bu alanda çalışan vekillerin uyması gereken meslek kuralları mevcuttur. Kurallar, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıkça belirlenmiş durumdadır. Meslek etiği ve meslek kurallarına uyması gereken vekiller, Yönetmelik’e aykırı bir davranış sergilediğinde ise uyarı ya da disiplin cezaları alabilmektedir.

Marka ve patent vekilleri hangi hakları koruyabilir?

Vekillik sınavına girecek adaylar, hem marka hem patent sınavlarını çözebileceği gibi sadece patent ya da sadece marka sınavlarını da çözebilir. Her iki sınavı da başarıyla tamamlayan adaylar hem marka hem patent vekili olurken yalnızca bir alandan giren vekiller o alanın vekillik yetkisini alır. Buna ek olarak sadece marka vekilliği alan kişi, ilerleyen yıllarda yapılacak sınavlarda bir diğer vekillik unvanını da alabilir. Bu iki branşın ayrı tanımlanmasındaki temel etken ise marka ve patent vekillerinin birbirinden ayrı yetki alanlarına sahip olmasıdır.

Marka vekillerinin yetkisi kapsamındaki sınai mülkiyet hakları şöyledir:

 • Marka
 • Tasarım
 • Coğrafi işaret
 • Geleneksel Ürün Adı

Patent vekillerinin yetkisi kapsamındaki sınai mülkiyet hakları şöyledir:

 • Patent
 • Faydalı Model
 • Endüstriyel Tasarım
 • Entegre devre topoğrafyası
Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir