PATENTİN KULLANILMAMASI VE ZORUNLU LİSANS SEMİNERİ

TÜRKPATENT bünyesinde düzenlenen Çarşamba Seminerleri kapsamında “Patentin Kullanılmaması ve Zorunlu Lisans Semineri – Faydalı Model Tescil Şartları, Yenilik Değerlendirmesi ve Eşdeğer Unsurlar Yoluyla Tecavüz” konusu ele alındı.

İki ayrı oturum olarak programlanan seminerin ilk oturumunda  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi araştırma görevlisi Hakan Koçak’ın konuşmacılığında, zorunlu lisans unsurları, zorunlu lisansın çeşitli konvansiyonel aşamaları, Türk hukukunda zorunlu lisans süreci, zorunlu lisans kararlarında belirtilecek hususlar, patentin kullanılmaması konuları detaylandırıldı. Ek olarak, çeşitli ulusal zorunlu lisans uygulamaları örneklendirmeleri yapıldı.

“Faydalı Model Tescil Şartları, Yenilik Değerlendirmesi ve Eşdeğer Unsurlar Yoluyla Tecavüz” konulu ikinci oturumda ise, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Özgür Öztürk konuşmacılığında, Faydalı model kavramı ve faydalı modelin koruma hiyerarşisi bakımından yeri üzerine bir bilgilendirme yapıldı. Akabinde dünyada, ikinci düzey patent koruması olarak sınıflandırılan sistemler örneklendirilmiş olup, özellikle Almanya faydalı model, Avustralya inovasyon patenti verilebilirlik kriterlerine dair kapsamlı açıklamalar yapıldı. Bu kriterler içerisinde yükseltilmiş yenilik olarak bilinen ve temelde ülkemizde de benimsenmiş yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerine ek olarak dikkat edilmesi gereken buluşa ait teknik geliştirmelerin nasıl değerlendirileceğine/okunacağına yönelik vaka çalışmaları yapıldı. Eş değer unsurlar ve bu yolla yapılan tecavüzlerin teknik unsurlar, istemler üzerinden nasıl değerlendirileceği ile bilgi ve örneklendirmeler ile ikinci oturum sonlandırıldı.