SAVUNMA SANAYİİNDE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KONFERANSI

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneği (AIPPI) iş birliği ile 04.10.2019 tarihinde gerçekleştirilen Savunma Sanayisinde Fikri Mülkiyet Hakları Konferansında savunma sanayii özelinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin konuşuldu.

Konferansın açılış konuşması TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN tarafından yapıldı. Prof. Dr. Habip ASAN, 2000’li yıllardan bu yana savunma sanayiine ilişkin yerli patent başvurularının artışına dikkat çekti ve konuşmasında bu alanda yapılacak araştırmaların ve ortaya çıkacak buluşların toplum ve milli güç için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Misyonları “havacılık ve uzay sektöründe ulusal güvenlik ihtiyacını karşılayan çözümler üretmek ve sanayinin gelişmesine öncülük etmek” olan TUSAŞ’ın Teknoloji Yönetim Müdürü Ayşe ŞOLPAN TEMİZ, Türk savunma sanayiinde fikri haklar uygulamalarına ilişkin konuşma yaptı ve TUSAŞ’ın bu husustaki çalışmalarından bahsetti.

Konferansta savunma sanayiine ilişkin buluşların patentlenmesinde karşılaşılan problemler ve gizli patent uygulamaları üzerinde durulurken; savunma sanayiinde çalışan buluşları, üniversite-sanayi iş birliklerinde ortaya çıkan buluşlar ile kamu destekli projeler nihayetinde ortaya çıkan buluşlara ilişkin patent uygulamaları konuşuldu.