ÜNİTER PATENT SİSTEMİ AB’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Üniter patent, ‘’Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından tescil kararı verilmiş bir patente, tek bir talep ile sözleşme dahilinde olan ülkelerin tümünde üniter özelliğe sahip Avrupa Patenti koruması sağlayan bir sistem’’ olarak tanımlanabilir. Bir süredir konuşulan ve yürürlüğe girmesi beklenen bu sistem, geçtiğimiz haftalarda AB’de uygulanmaya başladı.

Avrupa’da uygulanan mevcut patent koruma sisteminde var olan eksikliklerin giderilmesi, patent koruma sürecinde çok daha pratik ve basit bir süreç düzenlenmesini hedefleyen Üniter Patent Sistemi yürürlüğe girdi. Farklı özelliklere sahip bir prosedürün uygulamaya geçirilerek bu sistemin gündeme gelmesindeki temel sebep hem maliyetlerin düşürülmesi hem de validasyon işlemlerindeki evrak işlerinin azaltılması ve yenileme takibinin kolaylaştırılması olarak değerlendirilebilir. Yeni sisteme göre Avrupa Patent Ofisi aracılığıyla bu yeni sisteme dahil olan patentler için, tek validasyon ve tek ödeme ile UPC’ye üye ülkelerde koruma sağlanabilecek. Böylece işlem basamaklarının azalmasının yanında süreç çok daha düşük maliyetli olacak.

Üniter Patent, geçtiğimiz yıl geçici olarak yürürlüğe girmişti. Sistemin yürürlüğe girmesi için 13 ülkenin onayı gerekmekteydi. Gerekli süreci tamamlandıktan sonra geriye Almanya’nın onay belgesini sunması kalmıştı. Bu süreçte ise sistem, geçici olarak yürürlüğe girmişti ve bir yandan çeşitli eksiklerin giderilmesi üzerine çalışmalar devam etmekteydi.

AB üye ülkelerinde bu sisteme katılan tüm ülkeleri tek bir bölge olarak gören ve çok daha düşük maliyetli bir deneyim sunmayı hedefleyen bu sistem Almanya’nın da onay belgesini sunmasıyla 01.03.2023 tarihinde gündoğumu süreci ile başlamış olup, geçici başvuru aldığı dönemi de geride bırakarak 01.06.2023 tarihi itibarıyla tamamen yürürlüğe girdi.

İlave ücrete gerek olmadan tek başvuruyla Üniter Patent’e geçiş yapılacak

Üniter Patent kapsamında hak sahibi olabilmek için araştırma ve inceleme basamaklarını tamamlamış ve tescil kararı almış bir Avrupa patenti için ayrıca başvuru yapmak gerekecek. Bu başvuru için tanınan süre ise tescil kararının Avrupa patent bülteninde yayınından itibaren 1 ay. Tescil kararı alan Avrupa patenti için kararın yayın tarihini takip eden 1 ay içerisinde ilgili başvuru yapılabilecek. Bu sisteme yapılan ilave başvurunun ise ayrı bir ücretlendirmesi olmayacak. Ancak 01.06.2023 tarihinden itibaren 6 yıllık geçiş süreci boyunca tarifname takımının prosedür dili dışında belirlenen dillerden birine tercümesinin de yine tescil kararının Avrupa patent bülteninde yayınından itibaren 1 ay içerisinde EPO’ya sunulması gerekecek. Bu geçiş sürecinin 6 yıl daha uzatılabileceği belirtilmiştir. Talebin yapılması ve tercümenin sunulması ardından ilgili Avrupa patenti, üniter sisteme geçmiş olacak. Ancak geçiş sürecinin sonunda tercüme konusundaki alt yapının tamamlanması sonrasında tercüme gerekmeyeceğinden tercüme maliyetleri ortadan kalkacak ve tek bir talep ile sisteme dahil olmak mümkün olacak.

Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir