DiKKAT! BU MADAME BAŞKA MADAME

Ev tekstili ve dekorasyon ürünleri denildiği zaman akla gelen sayılı birkaç markadan biri olan MADAMECOCO, son dönemlerde yapmış olduğu reklam çalışmaları, promosyon faaliyetleri, kaliteli ve tüketiciyi cezbeden ürünleri ile güvenilir ve tercih edilen markalardan biri haline gelmiştir. Piyasaya girdiği andan itibaren dikkat çeken kaliteli ürünleri tüketicilerin beğenisine sunan ve özgün bir konsepte sahip olan MADAMECOCO, Türkiye genelinde açmış olduğu 219 mağazası ile yaygın bir bilinirliğe de sahiptir.

Çok kısa bir süre içerisinde markanın cazibe merkezi haline gelmesi, aynı zamanda rekabet kanallarını da genişletmiş ve bu durum MADAMECOCO markasına benzer haksız tescil taleplerinin doğmasına ve artmasına neden olmuştur. Markaya karışıklık yaratacak şekilde benzer olarak aynı sektörde kullanmak üzere yapılan marka başvuru taleplerinden göze çarpanlardan iki tanesi COCO ve MADAMCOCOSH marka başvurularıdır.

Bu markalardan MADAMCOCOSH markasının ilanına yapılan itirazın Türk Patent Enstitüsü tarafından incelenmesi sonucunda, söz konusu markanın MADAMECOCO markası ile karıştırılabilecek derecede benzer olduğu kanaatine varılmıştır. Bununla birlikte, MADAMCOCOSH ve MADAMECOCO markalarının kapsamlarında yer alan mallar/hizmetlerin benzerlik durumu değerlendirildiğinde, MADAMECOCOSH markasının itiraza konu mallar/hizmetler bakımından tescili durumunda MADAMECOCO markası ile karıştırılma ihtimalinin oluşabileceği görüşüne ulaşılmış ve MADAMCOCOSH markasının tesciline izin verilmemiştir.

Aynı şekilde MADAMECOCO markasına benzerliği tespit edilen COCO marka başvurusunun da ilanına itiraz edilmiş ve Türk Patent Enstitüsü tarafından, başvuruya konu markanın “COCO” ibaresinden oluştuğu, gerekçe olan markanın ise “MADAME” ve “COCO” ibarelerinden oluştuğu belirtilmiştir. “MADAME” ibaresinin Fransızcada “hanım, kadın” anlamlarına geldiği, dolayısıyla özgün nitelikteki “COCO” ibaresinin ilgili markanın baskın ayırt edici unsurunu oluşturduğu ifade edilmiştir. Ayrıca itiraza gerekçe markanın Türkiye çapında sektöründe iyi bilinen markalardan olduğu ve bu çerçevede, aynı, benzer, ya da ilişkili mal ve hizmetler yönünden markalar arasında iltibas ihtimalinin yüksek olduğu tespit edildiğinden” gerekçesine istinaden COCO marka başvurusunun nihai olarak reddine karar verilmiştir.

Kısa süre içerisinde yakaladığı bu başarılı ivme ve yükselen grafiği ile piyasadaki rakipleri tarafından farklı alternatifler yaratılarak MADAMECOCO markasına benzer markalar alınmaya çalışılmaktadır MADAMECOCO’NUN bu tarz marka taklidi ve benzerlerine karşı sergilediği tavır, sektöründe kalıcı olmak konusundaki kararlığını açıkça ortaya koymaktadır.