GOZZIP’E KARŞI

Sınai Mülkiyet alanındaki gelişmeleri, haberleri, etkinlikleri en doğru ve en güncel haliyle okurlarıyla buluşturan, sektörünün ilk ve tek dergisi olmanın haklı gururunu yaşan GOssIP’in bu sayısında kendi markasına benzeyen bir markanın tescil başvurusuna engel olmasını ele aldık.

Oldukça özgün bir marka olan GOssIP’in, marka görselinde kullanılan GO harfleri marka sahibi olan Grup Ofis Marka Patent’i işaret etmekte olup IP harfleri ise sektörü Intellectual Property’i (fikri mülkiyet) temsil etmektedir.

Sınai Mülkiyet alanında hizmet veren bir dergi olmakla birlikte, elbette ki kendi marka hakkını korumayı da amaçlayan GOssIP, tescilli markasına benzer şekilde başvurusu yapılan GOZZİP markasına itiraz etmiştir.

Söz konusu markalar görsel olarak karşılaştırıldığında tek farkın tescilli markada geçen SS harflerinin, itiraz edilen marka ZZ olarak değiştirilmesi şeklinde olduğu göze çarpmaktadır. Ancak bu farklılık markalar arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmamaktadır.

Zira, GOssIP ile GOZZİP arasında fonetik açıdan bir fark bulunmamaktadır. Z ve S harfleri aynı sesi vermekte, ayrıca markalarda vurgu yapılan ilk ve son hecelerin bire bir aynı olması nedeniyle markalar benzerlik açısından iyice birbirine yaklaşmaktadır.

Markaların benzer kabul edilebilmesi için onların sadece görsel ya da fonetik açıdan aynı ya da benzer olmaları tek başına yeterli olmamaktadır. Bunun yanında markaların kapsamlarının da aynı ya da benzer olması gerekmektedir. Söz konusu marka kapsamları karşılaştırıldığında ise itiraz edilen GOZZİP markasının dergi, kitap, gazete vb. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetleri de kapsadığı görülmüştür.

Tüm bu kriterler çerçevesinde, TÜRKPATENT tarafından yapılan inceleme sonucunda; markaların ve kapsamların benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilerek, itiraz edilen GOZZİP markasından “dergi, kitap, gazete vb. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetleri”nin çıkarılmasına karar verilmiştir.