KAPADOKYA IP GÜNLERİ

Kapadokya Uluslararası IP Günleri Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen bir etkinlik. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik hakkında Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan ile Grup Ofis Marka Patent, Patent Vekili Burak Ocakoğlu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kapadokya IP Günleri’nin hikâyesi nasıl başladı?
Kapadokya IP (Intellectual Property/Fikri Mülkiyet) Günleri etkinliğinin ilki bundan dört yıl önce yapıldı. İlk etkinliği yaparken bu alanda çalışan uzman sayısının azlığı ve Anadolu coğrafyasında yer almanın birer engel gibi görünmesine rağmen fikri haklar bilgisinin tabana yayılması amacıyla yola çıktık. Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak, fikri mülkiyet haklarının gelişmiş ülkelerdeki gibi yasal zemine oturması ve yaşanan bilgi karmaşasının giderilmesi adına bu konuda bilinç oluşturma çabasıyla hikâyemize başladık. Bu amaç doğrultusunda ise TTO’lar bünyesinde görev yapan uzmanların yetkinliği ile ekosistemin gelişmişliğinin doğrusal ilişkisini göz önünde bulundurarak öncelikle bu kitlenin kendini geliştirmesi amacıyla programlar geliştirdik.

Kapadokya IP Günleri’nin misyonu nedir?
Ülkemizin fikri mülkiyet hakları konusunda oturmuş bir sisteme sahip olmasını ve konuyla ilgili bilinç oluşmasını sağlamaktadır. Buna ek olarak ise uluslararası gelişmeleri de yakından takip ederek bizleri de ilgilendiren konularda farkındalık oluşturmaktır. Örneğin, Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yakın zamanda yürürlüğe konacak olan “Üniter Patent” sistemi ülkemizde ilk kez Kapadokya IP 2017 etkinliğinde detaylı olarak ele alınmış ve konuyu EPO’da Üniter Patent Sistemi’ni hazırlayan uzman bizzat anlatmıştır.

Kapadokya IP Günleri’ni sektördeki diğer etkinliklerden farklı kılan şey nedir?
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2018 etkinliği ile Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları konusundaki sorunları ele alınarak çözüme yönelik çalıştaylar yapılmaktadır. Etkinlikteki çalıştaylar sonrasında oluşturulan sonuç raporu ise ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Bu çalıştay ekosistem içerisinde her yıl düzenlenen ve tüm ilgili tarafların katkı verdiği tek fikri haklar çalıştayı olarak ön plana çıkmaktadır.

Kapadokya IP Günleri katılımcı portföyünü tanımlar mısınız?
Kapadokya IP Günleri etkinliğine tüm Türkiye’den teknoloji transfer ofisi fikri mülkiyet hakları profesyonelleri, patent ofisleri yetkilileri ve temsilcileri, akademisyenler ile yurt dışındaki kurum ve üniversitelerden alanında isim yapmış uzmanlar katılım göstermektedir.

Bu yıl etkinlikte geçen senelere kıyasla bir yenilik yapıldı mı?
Bu sene çalıştay içeriğimizi üç güne çıkartarak iki önemli workshop ekledik.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan’a sorduk.
Kapadokya IP Günleri Türkiye’deki fikri mülkiyet hakları konusunda oturmuş bir sisteme sahip olunması konusunda önemli katkılar sağlayacaktır.

Kapadokya IP Günleri’ne teknoloji transfer ofisi fikri mülkiyet hakları profesyonelleri kesin katılmalıdır.

Share