KÖTÜ NİYETE TPE’DEN KISIK ATEŞTE BİR RET

GORDON RAMSAY, 20 yılı aşkın bir süredir dünyanın en ünlü şeflerinden biri olarak tanınmaktadır. 2001’den beri Londra’daki 3 Michelin yıldızlı restoranı “Restaurant Gordon ramsay”in sahibi ve vazgeçilmez yemek programlarının sunucusudur. Türkiye’nin de dahil olduğu 200’den fazla ülkede yayınlanan “KITCHEN NIGHTMARES”, “HELL’S KITCHEN”, “MASTERCHEF” ve “HOTEL HELL” programları ve yemek kitapları ile birlikte tüm dünyada tanınmış, saygı duyulan bir şeftir. Yine, 2006 yılında endüstriye katkılarından dolayı Kraliçe II. Elizabeth tarafından OBE (Order of the British Empire awarded by Queen Elizabeth ıı) ödülüne layık görülmüştür. Sahibi olduğu ünlü “MAZE” ve “MAZE GRILL” adlı restoranları ise şu an Londra’nın en merkezi yerlerinde faaliyet göstermektedir.

İşte tüm bu başarı hikayesi, çokça karşılaştığımız kötü niyetli üçüncü şahıslarca istismar edilmeye çalışılmış ve ünlü şefin restoranının adı olan “MAZE” için marka başvurusunda bulunulmuştur. Ünlü şefin markası ve kötü niyetli başvuru karşılaştırıldığında görülmektedir ki, markalar aynıdır. Ramsay’in önceki tarihli markasının tanınırlığı açıktır, başvuru sahibi kullanım için haklı bir gerekçe gösterememiştir. Dolayısıyla burada
hem başvuru sahibinin iyi niyetinden şüpheye düşülmektedir hem de anılan tescil ile Ramsay’in “MAZE” markasına zarar verdiği ve bu nedenle markanın ayırt ediciliğini kaybettirdiği söylenebilir.

İşte bu sebepler göz önünde bulundurularak, söz konusu marka başvurusuna itiraz dosyalanmış olup, bu marka başvurusu, ünlü şefin Türkiye’de tescilli bir markası olmamasına ve hatta MAZE markasının Türkiye’de kullanımı olmamasına rağmen TPE tarafından ret edilmiştir. Söz konusu TPE kararında, MAZE’in Londra’da bulunan ve iyi bilinen bir restoran olduğu, ustasının dünyanın önde gelen şeflerinden biri olduğu ve dünya genelinde birden fazla tescile konu olduğu belirtilmiştir. Yani, ünlü şefin TPE uzmanlarınca da tanınırlığı kabul görmüş ve böylece ünlü şefin Türkiye pazarına MAZE markası ile girebilme yolu korunmuştur.