üç boyutlu marka

AB VE TÜRK MARKA HUKUKU UYARINCA ÜÇ BOYUTLU (“3D”) MARKALAR

Üç boyutlu (“3D”) şekiller, geleneksel markalar olarak algılanmamalarına rağmen bir marka olarak tescil edilebilen şekillerdir. Geleneksel olmayan markalar sınıfı…

ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLERİN MARKA TESCİLİ İLE KORUNMASI

Günümüzde ürünler, sadece markaları ile değil özgün ambalaj ve tasarımları ile…