Uzman Görüş

ARAŞTIRMANIN ALTIN ANAHTARI: PATENT VERİ TABANI

Dünyada var olan teknik bilgilerin %80’i patent dokümanlarındadır. Teknik bir problemin…

GÜNÜMÜZDE BİLGİNİN KAYNAĞI

Patentler, şirketlerin…

PATENT TERCÜMESİNİN ÖNEMİ

Günümüz…

BİR MARKA OLARAK “ANADOLU’’

Marka, önceleri sadece mal ve hizmetlerin pazarlanması için gerekli bir kavram olarak kabul ediliyordu. Akılda kalıcı bir işaret, sevimli…

Ünlü İsimlerin Tescil Hakkı Kimde?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre kişi adları, marka olarak tescil edilebilir. Özellikle ünlü kişi adları, üçüncü kişiler tarafından…

TASARIMIN GEÇTİĞİ YOLU ANLAMAK: TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME

Ben yaygın olarak bilindiği anlamda bir “tasarımcı” değilim, tasarım eğitimi de almadım. Ama şöyle bir düşünürseniz her…

PAYA İLİŞKİN HAKTAN VAZGEÇME

Sınai mülkiyet haklarının, bir…

ÇIĞIR AÇAN BULUŞ: AŞI

TÜRKİYE’DE PATENT BOX SİSTEMİ

Av. Arb. Gökhan ERGÜL / Türk Patent ve…

MARKA EKONOMİSİ

Rekabetin en…