Uzman Görüş

ÜNLÜ SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDAN LOGO İTİRAZI

Kerem Gökmen – Grup Ofis Marka Patent / Marka…

AVRUPA BİRLİĞİ TANINMIŞ MARKA KRİTERLERİ

Hazal ŞENER – Grup Ofis Marka Patent / Marka…

PATENT Mİ TİCARİ SIR MI?

Patent ve ticari sır kavramları, geliştirilen teknolojinin korunması adına her zaman ikilem yaratmıştır. Bazıları geliştirdikleri teknoloji için…

ZİHİNLERE KAZINAN MARKALAR VE MARKA İTİBARI

Kişisel ritüellerimiz, tüketici deneyimimiz yani bir ürüne ya da markaya dair tüm duygusal bileşenlerimiz, fiziksel…

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ REKABETE ETKİSİ

Yapılan araştırmalar, verimlilik odaklı artışların çoğunun inovasyon kaynaklı olduğunu göstermektedir. İnovasyona yapılan yatırımlar ise fikri mülkiyet hakları…

MARKANIZI GÜMRÜKLERDE KORUYOR MUSUNUZ?

Günümüz şartlarında taklit ürünlerle mücadelede, fikri ve sınai hakların TÜRKPATENT ve mahkemeler nezdinde yürütülen işlemlerle korunması ne…

BİRDEN FAZLA ALANDA HAK SAHİPLİĞİ: KÜMÜLATİF KORUMA

Etrafımızda bulunan neredeyse her nesne ya da üründe bir mülkiyet hakkı bulabiliriz. Ürünün işlevine, teknik bir özelliği…

ALAN ADLARININ YENİ SAHİBİ: TRABİS

Türkiye’ye özgü olan “.tr” uzantılı internet alan adının başvuru ve yönetim…

ARAŞTIRMANIN ALTIN ANAHTARI: PATENT VERİ TABANI

Dünyada var olan teknik bilgilerin %80’i patent dokümanlarındadır. Teknik bir problemin…

GÜNÜMÜZDE BİLGİNİN KAYNAĞI

Patentler, şirketlerin…