TANZİMAT’TAN BUGÜNE GELEN MARKANIN İTİRAZI: POSTHANE

170 yılı aşan geçmişiyle ülkemizin ilk kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), zaman içerisinde “postane” kelimesiyle zihinlere kazınmıştır. Bu kelimenin PTT ile özdeşleşmesi marka başvurularında bir itiraz gerekçesi haline gelmiştir. İşte PTT’nin “postane” kelimesi için yaptığı itiraz ve TÜRKPATENT’in kararı…

TÜRKPATENT’e gelen marka başvurularına, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. ve 6. maddesince itiraz edilebilmektedir. Bir marka başvurusu gerçekleştirildiğinde Kurum, bu başvuruyu 5. madde kapsamında değerlendirmeye almaktadır. Mutlak ret nedenlerinin varlığı halinde direkt olarak ret ya da kısmi ret kararı verebilmektedir. Fakat bu durumun aksine bazı başvurularda Kurum, reddedilmesi beklenen marka başvurularını ilana çıkarabilmektedir. Böyle bir markanın ilana çıktığında başvuruya itirazı olanlar, SMK’nin 5. maddesince başvuruya itiraz edebilmektedir. Ek olarak 5/1-ç maddesi hariç üçüncü kişi görüşü de verebilmektedir.

Posta dağıtım hizmetiyle tanıdığımız PTT tarafından yapılan bir itiraz, bu duruma örnek olarak verilebilir. Bu itirazla PTT, 2019/114109 başvuru numaralı POSTHANE 360 VİDEO PRODÜKSİYON marka başvurusuna itiraz etmiştir. İtirazın dayanağı ise Kanun’un 6/1. maddesi ve 5/f maddesi olmuştur.

”Postane” PTT ile özdeşleşen bir ifade

POSTANE denilince neredeyse hepimizin aklına Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) gelmektedir. PTT, 170 yılı aşan geçmişiyle ülkemizin ilk kurumlarından biridir. İlk Posta Teşkilatı 1840 yılında Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmeler sonucunda kurulmuştur. PTT bu süreçte Osmanlı Devleti halkının posta ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) isminde zamanla bazı değişiklikler olmuştur. Fakat halk arasında POSTANE adıyla anılmaya başlamış ve yaygınlaşmıştır. Öyle ki günümüzde kime “POSTANE” desek aklına ilk olarak PTT isminin gelmesi son derece olağanlaşmıştır.

PTT, “POSTANE” ifadesinin kazandığı bu bilinirlik ve kendisiyle ilişkilendirilme haline istinaden POSTHANE 360 VİDEO PRODÜKSİYON marka başvurusuna itiraz etmiştir. İtirazda, PTT’nin POSTA unsurlu markaları mesnet gösterilerek benzerlik, tanınmışlık ve kötü niyet gerekçelerinin yanı sıra 5/f gerekçesine de yer verilmiştir. POSTANE ibaresi için ünlü arama motoru Google’da yapılan arama sonucunda gelen tüm bilgilerin PTT ile ilgili olması, marka başvurusunda kullanılan POSTHANE kelimesinin genel olarak POSTANE kelimesi olarak algılanabileceği, bazı internet sitelerinde yapılan incelemelerde POSTANE kelimesinin PTT teşkilatı ile özdeşlemiş olduğunun tespit edilmesi üzerine marka başvurusunun 5/f kapsamında da reddi talep edilmiştir.

Marka başvurusunun re’sen reddine karar verildi

Kurum’a yapılan bu ilk itiraz reddedilse de konu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesine taşınmış ve itiraz gerekçeleri bakımından yeniden ret kararı ile karşılaşılmıştır. Fakat itiraza konu olan ibarenin 5/ı kapsamında değerlendirilmesi sonucunda POSTHANE 360 VİDEO PRODÜKSİYON marka başvurusunun, resmi kurumla doğrudan ilişkilendirilen ”posthane” kelimesini asli unsur olarak içerdiği, tescili talep edilen hizmetlerin PTT teşkilatı tarafından sunulan hizmetler olarak algılanacağı kanaatine varıldığından re’sen reddine karar verilmiştir.

Share