BENZERLİKTE 5ON NOKTA

Çorap sektöründe 50 yıldır üretim yapan Öztaş Çorap Firması, ülkemizin önde gelen çorap ihracatçıları arasındadır. Öztaş Çorap, adına tescilli STONE markasıyla aynı mal ve hizmetlerde başvurusu yapılan ve üçüncü bir şahsa ait olduğu tespit edilen 5TONE markasının ilanına itiraz etmiştir. Başvuru sahibi, tescilli STONE markasını farklılaştırmaya çalışarak, başvurusunu yaptığı markanın başına “S” harfinin yerine söz konusu harfe şeklen çok benzeyen “5” rakamını getirmiştir. Buna istinaden yapılan itirazda, söz konusu markalarda geçen 5 rakamı ile S harfinin yazılış ve görünüş olarak birbiriyle son derece benzer olduğu, sektöründe maruf hale getirilmiş STONE markası mevcutken, aynı sektörde yapılan 5TONE marka başvurusunun zihinde STONE şeklinde algılanacağından bahsedilmiştir.

Çeşitli yazı karakterlerinden görsel örnekler Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca incelenmiştir.

Başvuru sahibi sadece Öztaş Çorap’a ait tescilli STONE markasına çok benzer olan 5TONE markasının tescili için başvuru yapmakla kalmayıp, bunun yanı sıra piyasada STONE markasını benzer tarzdaki ürünler üzerinde aktif olarak da bilfiil kullanmaktadır. Başvuru sahibine ait internet sayfası ve sosyal medya hesaplarının incelenmesinde, ünlü markaların sahip olduğu tasarımlara STONE markalı etiket basarak satış yapıldığı ve hatta işletme adının dahi STONE olduğu tespit edilmiş ve tüm bu olgulara itiraz dilekçesinde yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin piyasadaki bu izinsiz kullanım şekli, tescilli markayı apaçık ihlal etmekte ve başvuru sahibinin iyi niyeti konusunda ilgilileri şüpheye düşürmektedir. Başvuru sahibi yasal olmayan bu kullanımını meşru hale getirmek için ilgili ürünlerde tescilini alamayacağını bildiği STONE markasına çok benzer şekilde bu markayı sözde farklılaştırarak 5TONE marka başvurusunda bulunduğu çok açıktır.

Tüm bu gerekçeler ve veriler doğrultusunda, Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda yapılan itiraz haklı bulunmuş, tescilli STONE ve itiraza konu 5TONE markalarının benzer olduğu ve aralarında karıştırma ihtimali bulunduğu tespit edilerek itiraz edilen markanın reddine karar verilmiştir.