KULLANILMAYAN MARKALAR İPTAL TEHDİDİ ALTINDA

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ve ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alandaki pek çok yenilik de uygulanmaya başlandı. Bu durumlardan biri de marka kullanımının ispatlanamaması ya da bu yönde haklı bir gerekçe ileri sürülememesi durumunda, yapılan itirazın kabul edilmemesi ya da açılan davanın reddedilmesi oldu.

Kanunun uygulamaya başlaması, idari yönden TÜRKPATENT nezdinde işlemlerin nasıl ilerleyeceği konusunda fikir vermeye başladı. Konusu benzerlik olan itiraz ve davalarda 5 yılını dolduran gerekçe markalar için karşı taraftan kullanım ispatı talebi gelmesi halinde, tescilli marka sahibinin marka üzerindeki ciddi kullanımını ispatlama zorunluluğu da kanunun getirdiği yenilikler arasında.

Dünyanın en büyük inşaat firmaları arasında yer alan ve pek çok başarılı projeye imza atan TEPE İNŞAAT, kurulduğu günden bu zamana markasına yaptığı yatırım ve verdiği önemin karşılığını almış; bu durum şirketin saygın bir kurumsal kimlik ve marka değeri oluşturmasında çok önemli bir rol oynamıştır. TEPE İNŞAAT, aynı zamanda tanınmış marka olarak korunan TEPE markasını korumak adına markasını izlemeye almış ve bu marka ile iltibas oluşturabilecek başkaca markaların tesciline engel olmak için de mücadele etmiştir.

Bu bağlamda, izleme sonucunda tespit edilen NTEPE KONUTLARI marka başvurusunun ilanına itiraz edilmiştir. Söz konusu itirazda gerekçe gösterilen TEPE markalarından iki tanesi tescil tarihi itibarıyla 5 yılını dolduran markalar olması nedeniyle, bu markalar için başvuru sahibi tarafından kullanım ispatı talep edilmiştir.

TEPE İNŞAAT son beş yıla ilişkin olarak ciddi kullanımı ispatlayan belgelerini süresi içinde TÜRKPATENT’e sunmuştur.

TÜRKPATENT tarafından yapılan inceleme sonucunda, gerekçe markaların “inşaat hizmetleri” bakımından kullanıldığının ispat edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca markaların benzer olması ve gerekçe TEPE markasının tanınmış marka olması nedeniyle, itiraz konusu NTEPE KONUTLARI markasının tümüyle reddine karar verilmiştir.

Verilen süre içinde marka kullanımının ispat edilememesi halinde eğer başkaca bir gerekçeye de dayanılmamışsa, bu durum hak kaybına, yani yapılan itirazın reddine ya da açılan davanın kaybedilmesine neden olabilecektir. Bu anlamda yeni kanunla marka kullanımının ne derece önemli olduğunun altı çizilmiştir.